Slakteriet Brekke

Slakteriet Brekke er vårt anlegg i Instefjord. Bedriften har 30 ansatte og har de samme krav til effektivitet og kvalitet som hovedanlegget i Florø.

Vi ønsker å viderefører det gode renommé og den tradisjonen pakkeriet har hatt i årtier, samt å utvikle det ytterligere for å imøtekomme framtidige ufordringer.

Våre ansatte har lang erfaring i faget, og alle setter sin ære i å levere produkter og tjenester som imøtekommer våre kunders forventninger.

Slakteriet Brekke AS har en slaktekapasitet på 75 tonn pakket laks/ørret pr skift og inntil 30 tonn frys pr døgn.