Slakteriet Florø

Slakteriet AS holder til i sentrum av Florø. Våre moderne prosesslinjer, bemanning og slaktetempo er tilpasset hensynet til fiskevelferden.

Vi jobber i et tett samspill med markedet for å kunne utvikle oss til en naturlig samarbeidspartner innen oppdrettsnæringen, og ønsker at vår kompetanse skal bidra til økt lønnsomhet for våre kunder.

Store moderne ventemerder med det nyeste innen pumpesystemer, elektrobedøving før avlivning, effektiv nedkjøling, nytt moderne isanlegg, de dyktigste operatører, sikrer maksimal kvalitet på vårt produkt. Det tar mindre enn 2 timer fra fisken svømmer i våre merder til den ligger ferdig iset – klar til utskipning.

Slakteriet AS i Florø har en slaktekapasitet på 130 tonn pakket laks/ørret pr skift og 65 tonn frys pr døgn.