Kvalitetsklasser

Etter at fisken er sløyd, renset og vasket, som skjer stort sett maskinelt og automatisk, er den klar for kvalitetssortering. Det innebærer at erfarne ansatte snur og vender på fisken og graderer den i fire forskjellige kvalitetsklasser; Superior, Ordinær, Produksjon A og Produksjon B.

De to første går til eksport, de to andre til filetproduksjon eller annen innenlandsk omsetning. Fisken er nå klar for sortering i vektklasser og pakking i kasser. Også dette skjer automatisk i en pakkemaskin - eller grader.

Vi legger alle produksjonsordrer inn i graderen, sender fisken gjennom – der blir den veid og sortert i forskjellige vektklasser og kvaliteter. Den pakkes automatisk i kasser, kassen veies og blir påført etikett uten at noen rører den.

Neste steg i prosessen er ising, lokkpålegging, forsegling med streppebånd og palletering. Også dette er automatisk. Når pallen er full, kjøres den ut og hentes av trucken. På dette tidspunkt er kassen på kjølelager.

Utskipning fra oss skjer via trailer. Etter at vi har lastet traileren, er vår oppgave med fisken ferdig.

 

Fokus på arbeidsmiljø

Vi har hele tiden investert i moderne og effektivt utstyr, og har fjernet de fleste tunge løft og belastende arbeid. I tillegg kjører vi kontinuerlig jobbrotasjon for å unngå ensidig arbeidssituasjon.

HMS er en naturlig del av våre daglige rutiner, og vi legger vekt på at folk skal trives på jobb gjennom ulike sosiale tiltak.

 

Fiskevelferd

Vi har også fokus på fiskens velferd gjennom hele prosessen og besitter stor kunnskap om fiskens biologi. At fisken beskyttes mot fare for unødig stress, smerte og lidelse er sentral i vår filosofi.

Når den er hentet med brønnbåt hos oppdretterne, blir fisken plassert i ventemerder. Deretter blir den pumpet inn i en elektrobedøver. Så blir den bløgget - hjellene blir skåret over. Etter en time igjennom en tank med nedkjølt vann, kommer den ferdig utblødd, død og nedkjølt.

 

Mattrygghet og sporbarhet

Slakteriene er sertifisert etter de strengeste standardene på mattrygghet og sporbarhet, BRC og Global Gap Chain of Custody.

Vi har vært sertifisert etter BRC, som er en britisk mattrygghetsstandard siden mars 2011 . Standarden stiller krav til alle tenkelige påvirkninger på mattryggheten noe som innebærer et meget strengt kontrollregime på personell, renhold, produkt, is, maskiner og utstyr. Det kontrolleres med prøvetaking og kontrollrunder, alt dokumentert i skjema og sjekklister. Det ligger stor prestisje i å ha en både visuell og bakteriologisk ren fabrikk og sikre produkter av høy kvalitet.

I tillegg til at BRC stiller krav til jevnlig test på tilbakekalling stilles det også krav til massebalanse og sporbarhetskontroll i Global Gap Chain of Custody.