Kontaktinformasjon
Slakteriet Brekke AS, Brekke

Sentralbord           +47 57 74 98 30

Postadresse og Besøksadresse:
Slakteriet Brekke AS, Sognefjordvegen 47, 5961 Brekke

post@slakteriet-as.no