Kontaktinformasjon
Slakteriet AS, Florø

Sentralbord           +47 57 74 98 00

Besøksadresse: Hamregata 1, 6900 Florø
Postadresse: Slakteriet AS, Boks 393, 6901 Florø

post@slakteriet-as.no